Medlet är väl utprovat i akvariesammanhang och mycket effektivt. Oskadligt för fisk och växter. Den aktiva ingrediensen dödar hydra och planarier. Den biologiska filtreringen i ditt ytter- eller innerfilter störs ej. UV-filter kan vara igång. Filtrering över aktivt kol måste stängas av.

ÄR MEDLET FARLIGT FÖR ANDRA DJUR?

Ja, indirekt. Har du förutom hydra/planarier mängder av snäckor och sniglar kan massdöd uppstå. De ruttnande djuren kommer att påverka vattnet negativt och nitrat, syrebrist och andra problem kan uppstå. Därför måste vaksamhet iakttagas. Börjar fiskarna flämta och simma nära ytan behöver de döda djuren avlägsnas och ett vattenbyte göras.

Tänk på att medlet även dödar snäckor som du vill ha kvar i akvariet, "pet snails". Dessa måste avlägsnas och sättas tillbaka med stor försiktighet när behandlingen är klar.
Filtrering över aktivt kol rekommenderas innan du sätter tillbaka dina "pet snails". Rockor och små fiskyngel uppges också vara känsliga.

JAG HAR RÄKOR I AKVARIET, BEHÖVER JAG TA BORT DEM?

Generellt bör man vara försiktig med sina räkor. Vid prov med körsbärsräkor blev de mindre aktiva och höll sig utom synhåll. Dödsfall förekom så medlet kan inte anses vara helt säkert för räkor. Filterräkor bör avlägsnas.

img_divider

Behandling mot Hydra & Planarier