medel mot snäckor sniglar och camallanus cotti

Preparat mot Callamanus Cotti i akvarium
Flubenol 5%

89.00 kr

1 gram

Återförslutningsbar påse,
till 500 liter akvarievatten

Preparat mot Callamanus Cotti. Observera att behandlingen ska upprepas tre gånger med sju dagars mellanrum.
En 1-gramspåse räcker för tre behandlingar av ett 165-liters akvarie. Är ditt akvarium större än så behöver du alltså två eller fler påsar.

165 liter – du behöver 1 gram
330 liter – du behöver 2 gram
500 liter – du behöver 3 gram
660 liter – du behöver 4 gram
825 liter – du behöver 5 gram
990 liter – du behöver 6 gram
osv.

Det är möjligt att beställa flera påsar samtidigt, ange antal nedan.

Dödar Camallanus Cotti och andra invärtes maskar på fisk i akvarium/damm effektivt.
Använd inte preparatet om du har speciella snäckor i akvariet, s k ”Pet snails”. Var försiktig med räkor. Se produktinformation.

Dosering

200 mg per 100 liter vatten. 1-gramspåsen räcker till att blandas med 500 liter akvarievatten.
Ange önskat antal när du beställer
Skickas inom ett dygn med A-post brev till angivet porto upp till 10 st.

Alternativt preparat här >>

Kategori:

Produktbeskrivning

Preparat mot Callamanus Cotti. Levereras i återförslutningsbar plastpåse. Utförlig bruksanvisning medföljer.Camallanus Cotti visar sig som röda maskar i fiskarnas analöppning. Det är honorna som sticker ut för att avge nya levande maskar. Det är dock sällan frisimmande maskar kan observeras. Levandefödare som t ex guppy anses extra känsliga för Camallanus men många andra arter kan drabbas. Till skillnad mot andra preparat dödar medlet Camallanus-masken långsamt, den svälter ihjäl. Ofta tar processen upp till två veckor innan man ser döda maskar. Det första tecknet brukar vara att maskarna tappar den röda färgen och bleknar.

Observera att behandlingen ska upprepas tre gånger med sju dagars mellanrum. En 1-gramspåse räcker för tre behandlingar av ett 165-liters akvarie.
Om du har ett akvarium på 500 liter behöver du alltså tre 1-gramspåsar.

165 liter – du behöver 1 gram
330 liter – du behöver 2 gram
500 liter – du behöver 3 gram
660 liter – du behöver 4 gram
825 liter – du behöver 5 gram
990 liter – du behöver 6 gram
osv.

Du behöver inte göra något med ditt ytter- eller innerfilter, den biologiska filtreringen påverkas ej. UV-sterilisering kan vara igång. Filtrering över aktivt kol är inte lämplig. Håll noga koll på fiskarnas andning, öka genomluftningen i akvariet om nödvändigt.

Preparatet är inte lämpligt om man man vill behålla de sniglar/snäckor som finns i akvariet. Även rockor och små fiskyngel av romläggande fiskar kan vara känsliga.

Generellt bör man vara försiktig med sina räkor. Vid prov med körsbärsräkor blev de mindre aktiva och höll sig utom synhåll. Dödsfall kan förekomma vid överdosering. medlet kan därför inte anses vara helt säkert för räkor. Filterräkor bör avlägsnas.