Snäckor & Sniglar i akvarium

Stör du dig på snäckor och sniglar i ditt akvarium? Det är nästan omöjligt att undgå att få in dessa djur i akvariet och för det mesta sköter de sitt i lugn och ro och gör även nytta. Ibland kan de dock föröka sig i enorma mängder och då är det inte det lättaste att bli av med dem.

HISTORIA I SVERIGE

De flesta preparat mot snäckor och sniglar innehåller koppar. Koppar är giftigt och inte speciellt lämpligt att ha i ett akvarium.

DET HÄR PREPARATET  ÄR SKONSAMT

Medlet är väl utprovat i akvariesammanhang och mycket effektivt, innehåller ej koppar. Oskadligt för fisk och växter. Den effektiva ingrediensen svälter sakta ihjäl snäckor och sniglar. Den biologiska filtreringen i ditt ytter- eller innerfilter störs ej. UV-filter kan vara igång. Filtrering över aktivt kol måste stängas av.

ÄR MEDLET FARLIGT FÖR ANDRA DJUR?

Ja, indirekt. Har du mängder av snäckor/sniglar kan massdöd uppstå. De ruttnande djuren kommer att påverka vattnet negativt och nitrat, syrebrist och andra problem kan uppstå.
Därför måste vaksamhet iakttagas. Börjar fiskarna flämta och simma nära ytan behöver de döda djuren avlägsnas och ett vattenbyte göras.

Tänk på att medlet även dödar snäckor som du vill ha kvar i akvariet, "pet snails". Dessa måste avlägsnas och sättas tillbaka med stor försiktighet när behandlingen är klar.
Filtrering över aktivt kol rekommenderas innan du sätter tillbaka dina "pet snails". Rockor och små fiskyngel uppges också vara känsliga.

JAG HAR RÄKOR I AKVARIET, BEHÖVER JAG TA BORT DEM?

Generellt bör man vara försiktig med sina räkor. Vid prov med körsbärsräkor blev de mindre aktiva och höll sig utom synhåll. Dödsfall förekom så medlet kan inte anses vara helt säkert för räkor. Filterräkor bör avlägsnas.

 

 

img_divider

Behandling mot Snäckor & Sniglar