När du som konsument handlar via internet gäller:

• Konsumentköplagen
• Lagen om Distans- och Hemförsäljningsavtal
• Lagen om e-handel

Beställning av produkter sker via www.sniglar-camallanus-akvarie.se. När du väljer att genomföra en beställning, accepterar du de allmänna villkoren.
Beställningar som görs av personer under 18 år måste ha målsmans godkännande.
Alla produkter du beställer via www.sniglar-camallanus-akvarie.se förblir www.sniglar-camallanus-akvarie.se egendom tills vi har fått in din betalning av hela summan för de beställda produkterna.
Alla priser på denna hemsida är i svenska kronor inklusive 25 procents moms.

Produkten

Du använder preparatet helt på egen risk och har fullt ansvar att det inte används på ej avsett sätt fr o m att du mottagit det.
Preparatet är inte lämpat för människor och måste förvaras utom räckhåll för barn och individer med psykiska tillkortakommanden.
Den information som finns på hemsidan är ämnad att vara så informativ som möjlig men kan inte appliceras på alla tänkbara scenarier och situationer med blandningar av fiskar, växter och andra djur i akvarium. Är du osäker – stå hellre över eller ta ut de djur som du misstänker vara känsliga ur akvariet. Ingen ersättning för förluster av djur, växter eller skador på akvariumet och dess tillbehör, inkluderat bänk utgår. Ej heller utgår ersättning för skador på grund av spill.
Använd om möjligt handskar och undvik att andas in medlet. Använd skyddsglasögon om stänkrisk föreligger.

Returer

Enligt Lagen om Distans- och Hemförsäljningsavtal har du fjorton (14) dagars ångerrätt.

• Alla beställningar betraktas som en enhet. Vid retur ska hela enheten skickas tillbaka. Du kan alltså inte köpa t ex 10 påsar och sedan skicka tillbaka 9 påsar.
För att returen ska godkännas måste enheten skickas tillbaka i sin helhet och i ursprungligt skick med oöppnade påsar. Returfrakt betalas av köparen.
När du ångrar ditt köp och väljer att skicka tillbaka varan bär du risken för varan tills dess den lämnats tillbaka och ankommit till returadressen.

OBS! Skicka aldrig tillbaka något innan kontakt.

Force Majeure gäller på sedvanligt sätt.